Ere Leden

Aart de Koning Ere  Lid Erelid Dhr.ir. A.B.J. Koning trad op 16-11-1955 als directeur gemeentewerken in dienst bij de gemeente Zwijndrecht en honoreerde het verzoek per die datum gelijktijdig het brandweerkorps te leiden
Aart de Koning Ere Lid Erelid Dhr.ir. A.B.J. Koning trad op 16-11-1955 als directeur gemeentewerken in dienst bij de gemeente Zwijndrecht en honoreerde het verzoek per die datum gelijktijdig het brandweerkorps te leiden

Wout de Graaff

Ledenvergadering 2 maart 2009

De voorzitter deelt mede, dat het bestuur heeft besloten om ons oudste lid (in brede zin), Wout v.d. Graaf, te benoemen tot ere-lid.

Het ere-lidmaatschap ontheft de verplichting tot betaling van de jaarlijkse contributie.

De voorzitter overhandigt ter bezegeling een liter van Wout's favoriete drank.