Lidmaatschap aanvragen

V                  

Het doel van de vereniging is het leggen en versterken van een band van vriendschap tussen haar leden, het (doen) krachtige van zakelijke ervaringen binnen de ledenkring, het krachtige van de kennis der leden op het gebied onder andere van de staat- en bedrijfshuishoudkunde.

Kleurrijke personen kunnen optreden die een leidende positie bekleden dan wel hebben aangekleed in een onderneming of beroep.

Aspirant-leden dienen te allen tijde door twee leden van de Sociëteit "De Economische Club" aangemeld om te worden bij het bestuur van de club.

Ook kan u om het proces op te starten twee leden * zoeken die u aanbevelen. Deze leden moeten meer dan twee jaar lid zijn en moeten u langer dan een jaar kennen. U kunt hen invullen in het   aanmeldingsformulier.
Bij de behandeling van uw aanvraag zullen zij gevraagd worden om hun aanbeveling te bekrachtigen.

Ook een gesprek met het bestuur kan een onderdeel uitmaken van het aanvraagproces.

Succes met uw aanvraag. 


* Als u geen leden kent, kunt u een bijzonder verzoek indienen bij het bestuur. Vul hieronder je gegevens in.

Aanvaarding van het lidmaatschap is een bestuur beslissing. Leden hebben de mogelijkheid bezwaar te maken.

* Na ontvangt van uw gegevens zal het secretariaat contact met u opnemen