Decorandi

Koninklijke Onderscheiding voor Hirich Slobbe

Tijdens de jaarlijkse Lintjesregen hebben elf inwoners van Zwijndrecht en twee inwoners van Heerjansdam een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. In Spektakel Zwijndrecht sprak burgemeester Leon Anink hen op vrijdag 26 april 2024 toe over hun onvermoeibare en belangeloze inzet voor de samenleving. Alle dertien inwoners ontvingen het lintje en een bos bloemen.

Ons clublid Hinrich Slobbe gedecoreerd in de Orde van Oranje-Nassau.

Voorzitter Hinrich Slobbe van hockeyclub Derby heeft een lintje. De ondernemer is al sinds 1996 betrokken bij de club; vrijwilliger, teamleider, 'knokkend' voor nieuwe velden en sinds 2014 als het gezicht van de club. De Rotary Club Zwijndrecht e.o − recent gefuseerd tot Rotaryclub Zwijndrechtse Waard − heeft sinds 2007 op uiteenlopende manieren gebruik kunnen maken van Slobbes inzet. Voorzitter is hij momenteel ook van stichting Ondernemersfonds Zwijndrecht en het Landelijk Platform Ondernemers Fondsen. Koninklijke Onderscheiding voor Arend Hofland

26-04-2023
Op woensdag 26 april 2023 hebben tien inwoners van Zwijndrecht en één inwoonster van Heerjansdam een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. In Spektakel Zwijndrecht stond burgemeester Edo Haan stil bij hun uitzonderlijke verdiensten voor de samenleving en reikte hij aan deze inwoners hen het lintje uit.

Gedecoreerd in de Orde van Oranje-Nassau.

Ons clublid Arend Hofland.

• Samenvatting activiteiten:


1981 - heden Gereformeerde Kerk Zwijndrecht; vrijwilliger, ouderling en lid van diverse commissies
1986 - heden Rotary Club Waal en Devel te Zwijndrecht; voorzitter (2001-2002) van en vrijwilliger, voorzitter van diverse commissies en wierf fondsen
2005 - 2007 Stichting Lunenhof te Zwijndrecht; penningmeester, lid van de commissie herstructurering en moest mede de moeilijkheden m.b.t. het gebruik van het nieuwe pand en tussen de vrijwilligers onderling oplossen
2009 - 2021 Stichting Graag Gedaan; voorzitter, fondsenwerving om de activiteiten mogelijk te maken, hij leidde de vrijwilligers op en zorgde voor de juiste locatie in de wijk. Hij onderhield het contact met de maatschappelijke instanties en de gemeente
2013 - heden Stichting Maatschappelijke Betrokkenheid Zwijndrechtse Waard; medeoprichter en bestuurslid


Koninklijke onderscheiding voor Gerard Vaandrager.26-04-2021 Koninklijke onderscheiding voor Gerard Vaandrager. 

Op maandag 26 april 2021 hebben 5 inwoners van Zwijndrecht een Koninklijke onderscheiding ontvangen ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning. In het Raadhuis van Zwijndrecht heeft burgemeester Hein van der Loo in de trouwzaal stilgestaan bij hun uitzonderlijke verdiensten voor de samenleving en hen het lintje uitgereikt.


Gerard zet zich al geduurde een hele lange tijd in als vrijwilliger op diverse vlakken.

Verdiensten van de Decorandi

Decorandus is werkzaam als directeur van de World Trade Centers te Den Haag en Rotterdam. Hij zette zich in voor de positionering van beide lokale WTC's in Nederland. Gelijktijdig is hij zelfstandig ondernemer en eigenaar van Vaandrager International Business Support B.V.. Hoewel hij sinds 2014 formeel is gepensioneerd is hij nog steeds werkzaam.

De heer Vaandrager is in 1968 lid geworden van Honkbal- en softbalvereniging Zwijndrecht (HSV Zwijndrecht). Vrij kort na zijn aantreden als lid trad hij toe tot het bestuur van de vereniging, eerst als secretaris en later als voorzitter en in andere functies. Samen met de toenmalige voorzitter is hij actief geweest bij het oprichten van andere honkbalverenigingen in de regio. Hij heeft hiervoor een onderscheiding ontvangen in de vorm van de R.B.J. Buizertbeker.

Binnen HSV Zwijndrecht heeft hij zich meer dan 50 jaar bezig gehouden met het besturen van de vereniging en commissies, zo was hij jarenlang voorzitter van de Jeugdcommissie. Ook was hij gedurende een lange periode als voorzitter betrokken bij het World Port Tournament in Rotterdam, destijds een wereldtoernooi van formaat. En hij heeft begin van deze eeuw deel uitgemaakt van de Europese Honkbal Federatie. In diverse overlegsituaties met o.a. de gemeente Zwijndrecht is hij actief geweest om het honkbal in het algemeen en de vereniging in het bijzonder te promoten. Zijn connecties en relaties kwamen van pas. In het landelijk bestuur van de honkbal- en softbalverenigingen is hij jarenlang betrokken geweest als bijzonder Bondslid en vertegenwoordiger van de vereniging en de regio. Na de reorganisatie van de bond (KNBSB) maakte hij namens een groot aantal verenigingen deel uit van het Bondscongres. Daarnaast heeft hij veel werk verricht in vele geledingen van de Bond. Voor dit vele werk voor de KNBSB is hij benoemd tot Lid van Verdienste.

Hij heeft zijn bestuursactiviteiten in 2019 beëindigd, maar zijn betrokkenheid bij de vereniging en de overkoepelende KNBSB is nog net zo groot. Hij ondersteunt het bestuur nog steeds met raad en daad en zijn contacten met de gemeente Zwijndrecht met betrekking tot het onderhoud van het veld en de accommodatie (recentelijke renovatie velden) zijn voor de club op dit moment nog steeds van groot belang.

Sinds 2014 is de heer Vaandrager voorzitter van de OndernemersVereniging Zwijndrecht. De onderne-mersvereniging is een grote business-to-business netwerkclub in Zwijndrecht met ruim 160 leden. Hij is een bevlogen voorzitter die enorm veel tijd en energie steekt in zijn vrijwillige taak als voorzitter.

1970 – heden Honkbal- en softbalvereniging (HSV) Zwijndrecht; Vrijwilliger, secretaris (1970-1983) en voorzitter (2013-2018)

1976 – ca. 2004 Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB); Vrijwilliger, o.a. afgevaardigde bondsraad districtsklasse (1976-1981) en voor de regio Zuidwest-Nederland (1983-1991). Lid propagandacommissie van het Rayon Zuidwest-Nederland (1980-1984) en lid van de bondsraadscommissie recreatiesport (1984-1986)

1984 – 2004 en 2012 – 2013 Stichting Rotterdam Baseball; Voorzitter

1988 - 2005 Raad van Toezicht van de Stichting Rotterdam Topsport; Lid

2005 Raad van Advies van het Wereldkampioenschap Honkbal; Voorzitter

2006 – 2009 Confederatie of European Baseball (CEB); Vrijwilliger, (derde) vicevoorzitter, voorzitter technische commissie

2012 Europees Kampioenschap Honkbal; Voorzitter van het organisatiecomité

2014 – heden Ondernemersvereniging Zwijndrecht (OVZ); Voorzitter

Bestuurslid van de World Trade Center Association (300 nationale organisaties)


Koninklijke onderscheiding voor Henk Wanders


26-04-2018  Henk Wanders Ridder in de Orde van Oranje Nassau 
In Zwijndrecht ontvingen 24 inwoners dit jaar een Koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van de Koning. Ons lid de heer Hendrikus Albertus Theodorus Wanders kreeg uit handen van Burgemeester Schrijer de onderscheiding van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Verdiensten van de Decorandi

De heer Wanders was in zijn tijd een van de meest toonaangevende innovators van de binnenvaartsector en hij is zonder twijfel een van de grote aanjagers van vernieuwing en innovaties in de toentertijd nog erg verouderde en te traditionele binnenvaartsector.

Veel van zijn activiteiten komt voort uit zijn hoofdfunctie, maar hebben tot gevolg gehad dat de interesse in het vervoer over water toenam. Dit had weer een groot effect op het welzijn van de binnenschippers en het bedrijfsleven functionerend in de binnenvaart. Zijn inzet voor BLN-Schuttevaer (vanaf 2013), als adviseur en bestuurslid, heeft ervoor gezorgd dat door het verder uitbouwen, oprichten en sturen van een professionele brancheorganisatie, de binnenvaart weer op de kaart werd gezet.

Met zijn werkzaamheden voor het Centraal Bureau voor de Rijn- & Binnenvaart van 2000 tot 2010 stimuleerde hij met zijn out-of-the-box denken vele andere ondernemers. Op diverse bijeenkomsten deelde de heer Wanders zijn ideeën met andere ondernemers en gaf daarin adviezen. Hij is een van de grondleggers en ontwikkelaars van de ledengroep Varende ondernemers, binnen het CBRB. Mede door zijn inbreng is deze groep gegroeid. In die jaren had hij ook zitting in diverse commissies en behartigde daarin de belangen van de ledengroep.

Vanaf 2010 werft de heer Wanders voor Voetbal Vereniging Gelukvogels Zwijndrecht (VVGZ) fondsen, hij begeleide een complete renovatie in 2015 en maakte deel uit van de bouwcommissie en de laatste jaren is hij voorzitter van de sponsorgroep van VVGZ.

De heer Wanders heeft zich gedurende een lange periode belangeloos ingezet vanuit zijn specialisme en vanuit zijn hart voor andere mensen in onze samenleving c.q. bedrijfsgroep.

1971 – 2016 werkzaam in binnenvaartsector, laatstelijk als mede-eigenaar/commissaris Unibarge B.V. te Rotterdam; gerelateerde werkzaamheden/activiteiten;
• In de verouderde en traditionele binnenvaartsector een van de meest toonaangevende innovators en aanjager van vernieuwing.
• Met name de containerbinnenvaart is mede door zijn voorbeeld in een snel tempo ontwikkeld
• Bereidheid risicovolle investeringen te verbinden aan zijn nieuwe ideeën
• Bereidheid zijn ideeën te delen en andere ondernemers te adviseren
• Betrokkene heeft zich met velen ingezet voor de sociaal economische belangen van de binnenvaartschippers
Hiermee nam de interesse voor het vervoer over water toe en kreeg de binnenvaart een betere naam.

2000 – 2010 Centraal Bureau voor de Rijn- & Binnenvaart; Adviseur. Eén van de grondleggers van de ledengroep Varende ondernemers. Hij nam tevens zitting in diverse commissies

2010 – heden Voetbal Vereniging Gelukvogels Zwijndrecht; voorzitter sponsorcommissie. Betrokkene gaf vorm aan de nieuwe structuur van de commissie, begeleidde de gehele renovatie van de kantine en weet ondernemers te verbinden aan de businessclub van de vereniging

2013 – heden Binnenvaart Logistiek Nederlanden (BLN), thans Koninklijke BLN Schuttevaer, de ketenbrede brancheorganisatie van en voor de binnenvaart; Oprichter, bestuurslid en adviseur. De heer Wanders heeft, dankzij zijn sterke richtinggevende invloed, een cruciale rol gespeeld in de doorbraak om partijen in de keten tot elkaar te brengen.


Koninklijke onderscheiding Otto Slokkers


27-04-2014  Otto Slokkers ontvangt koninklijke onderscheiding
Het heeft Zijne Majesteit de Koning grootmeester in de Orde van Oranje-Nassau behaagd u te benoemen als ridder in de Orde van Oranje-Nassau', verklaarde burgemeester Dominic Schrijer vrijdag 25 april, waarna Otto Johannes Maria Slokkers de versierselen kreeg opgespeld. Tijdens deze ceremonie in de raadzaal van Zwijndrecht ontvingen tien medeburgers hun benoeming als lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Otto Slokkers, amaibel mens, is sprakeloos wanneer aalmoezenier Bernhard van Welzenes in huiselijke kring en in bijzijn van zijn partner Els het nieuws van de koninklijke onderscheiding mag komen meedelen. Door verwondering, blijdschap en emotie is de bescheiden, sociaal bewogen zakenman voor zijn doen ongebruikelijk lang stil! Wie had ook gedacht dat het de koning zou behagen om Otto Slokkers tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau te decoreren. Hijzelf zeker niet; nooit bij stil gestaan. Het besef dat hij door personen in zijn omgeving is voorgedragen op grond van zijn onderscheidende levenswijze, ontroert hem.

Musketiers
Het zijn vier vrienden, die zich als "musketiers" hebben ingezet om deze ridderorde te bewerkstelligen. Hun "pad van aanvraag" voor een koninklijke onderscheiding voerde via de burgemeester, commissaris van de koning en het Kapittel voor de Civiele Orden. Het uiteindelijk besluit tot verlening van onderscheiding (op 4 april 1892 bij wet ingesteld) neemt de betreffende minister.

(foto Johan de Witte)

Een vier jaar lange weg die leidt tot een blijde gebeurtenis, wanneer burgemeester Dominic Schrijer tot uitreiking overgaat: 'Uw vele activiteiten laten zich niet beperken door landgrenzen. Het lidmaatschap en de onbaatzuchtige support voor vele verenigingen evenals het ondersteunen daarvan, is veelzeggend over u als mens. Voor de samenleving heeft u opvallende prestaties verricht welke van bijzondere waarde zijn. Uw herkenbaarheid in maatschappelijke verdiensten zijn opgevallen.'
Het vernoemen van de hoedanigheid en inzet van de tien overige lintjesontvangers voor wat zij belangeloos doen voor onze samenleving, maakt toehoorders nederig. Er klinkt applaus. Hierna het Wilhelmus in een bomvolle raadzaal. Indrukwekkend!

Het begin
Ontroerend en "grootscheeps", wanneer we omzien naar de matroos Slokkers aan boord bij zijn vader op de kempenaar Flottant. Nauwelijks negentien jaar werd hij al kapitein-eigenaar van het motorschip Spartivento! Nederland was te klein en hij lag op koers naar groter water. Tien jaar later vestigde hij zich reeds aan wal als maritieme zakenman. 'Je moet verlies durven nemen; daarna is er mogelijkheid voor winst, werd een uitspraak uit eigen werk.'
Vanzelfsprekend is de blijde gebeurtenis in de beslotenheid van familie en vrienden bezegeld met een glas en een gedenkwaardige, gezellige lunch in een goed restaurant.
Na een tik tegen het glas hield aalmoezenier Bernhard van Welzenes – één van de musketiers – een gedenkwaardige speech met kenwoorden als sympathiek, bescheiden, visie in zaken, mensen inspireren, vriendschap en sociale betrokkenheid. Nooit achteruit, altijd vooruit!
De Binnenvaartkrant geeft een saluut aan de mediaschuwe, altijd op de achtergrond organiserende Otto Slokkers. Soms moeten media worden "ondergaan". Publicatie van de 'lintjesregen' volgt in de Staatcourant en kranten van onder andere de maritieme thuishaven Zwijndrecht.