Strategisch Beleidsplan

Ledenvergadering 2013

13. Toekomst van de Economische Club

Op de vraag van het bestuur aan de leden: "Past de 60 jaar geleden gevormde missie en visie van de club nog in de huidige tijdgeest?", hebben de leden geen opmerkingen. Derhalve stelt het bestuur vast, dat er geen behoefte is aan aanpassing van missie en visie.

Geacht bestuur,

Hierbij het verslag van de bijeenkomst over de Waardecreatie van de Economische Club:

Na de jaarvergadering zijn we onder leiding van Hinrich Slobbe ingegaan op de Waardecreatie op onze club.

Daarbij is de vraag centraal komen te staan: Hoe relevant is de Economische Club. De website geeft al een indruk:

——De Economische Club Zwijndrecht is een vereniging met als doel het leggen en versterken van een band van vriendschap tussen haar leden, het (doen) uitwisselen van zakelijke ervaringen binnen de ledenkring en het bevorderen van de kennis der leden op het gebied onder andere van de staat- en bedrijfshuishoudkunde.

—Wij doen dit door middel van regelmatige bijeenkomsten van de leden, het zich doen voorlichten door interne of externe deskundigen op het gebied waarop voorlichting gewenst wordt, het samenwerken met andere verenigingen en het organiseren van excursies en bedrijfsbezoeken.

Maar is dat ook de waardepropositie van onze sociëteit? Daar ging een discussie met alle leden over. En vooral het relevant zijn voor de leden, wat zich zou moeten bewijzen in het verhogen van de aanwezigheid op de club is daarbij aan de orde gekomen. Er is behoefte aan meer delen van kennis en ervaringen uit onze leden. Meer door en voor de leden. De mogelijkheid bieden om je bedrijf te presenteren. Het bestuur en de programmacommissie gaan daar ook voor zorgen in de komende jaren. Vooral het betrekken van de leden die niet zo vaak komen moet een speerpunt zijn. Je kunt ze natuurlijk niet dwingen maar je kunt elkaar wel aanspreken op het bezoeken van de avonden. Het bestuur gaat dat stimuleren. Ook over het openstellen voor vrouwen is gesproken en we doen het niet. Het blijft een "heren"-sociëteit met zeer veel respect voor het andere geslacht.

Hinrich Slobbe