MVO voorstel

De Economosche Club en Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen (MVO) of wel. Duurzaam ondernemen.

Contributie verhogen voor een gift voor een goed doel in Zwijndrecht € 500 per jaar.

Bijeenkomst: biologisch eten

Biologisch drinken

Biologisch restaurant. En Verre

Bedrijfsbezoek: Enkel bedrijven bezoeken die aan MVO doen.

Vervoer: Enkel busvervoerder nemen die aan MVO doen.

Leden: Zowel leden als bedrijven van leden een MVO pladform geven op de website van de club.

De ideale samenleving is volgens de Economische Club een duurzame samenleving die voorziet in de behoefte van iedereen; zowel nu als in de toekomst. Een evenwichtige verdeling van aandacht voor sociale, ecologische en economische waarden is een voorwaarde voor een duurzame samenleving. Elk individu en elke organisatie draagt op eigen wijze bij aan het in stand houden en verder ontwikkelen van deze balans. Deze balans zorgt ervoor dat de samenleving zich op een evenwichtige wijze kan blijven ontwikkelen..