Gelezen op Linkedin Gerard Vaandrager

12-03-2024

Een mooie verrassing door loco-burgemeester en wethouder economie Tycho Jansen met de uitreiking van de #Heugel aan aftredend voorzitter van de Ondernemersvereniging Zwijndrecht Gerard Vaandrager namens de Gemeente Zwijndrecht.


Zwijndrechtse Heugel' voor Gerard Vaandrager

Gerard Vaandrager, clublid van onze Sociëteit ,  is op dinsdag 12 maart met 'De Zwijndrechtse Heugel' onderscheiden. Na een toespraak reikte locoburgemeester Tycho Jansen de gemeentelijke onderscheiding namens het gemeentebestuur aan hem uit. Gerard Vaandrager heeft zijn sporen in Zwijndrecht en ver daarbuiten ruimschoots verdiend.

Gerard Vaandrager ontving de onderscheiding omdat hij zich, naast zijn drukke, internationaal georiënteerde baan, meer dan 55 jaar inzette als vrijwilliger voor de honk- en softbalsport en Ondernemersvereniging Zwijndrecht (OVZ).

Honk- en softbal

De heer Vaandrager begon in 1968 bij Honkbal –en Softbalvereniging Zwijndrecht (HSV). Van secretaris tot voorzitter, met zijn kenmerkende durf en daadkracht was hij jarenlang één van de drijvende krachten achter HSV. En ook al heeft de heer Vaandrager in 2018 afscheid genomen van HSV, hij staat de vereniging nog steeds bij met raad en daad. Op regionaal, landelijk en internationaal niveau bekleedde de heer Vaandrager invloedrijke bestuursfuncties in de honk- en softbalwereld. Samen met anderen richtte hij meer honkbalverenigingen in de regio op. En ook landelijk was zijn daadkracht voor het honkbal uitzonderlijk groot. In het landelijk bestuur van de honkbal- en softbalverenigingen is hij jarenlang betrokken geweest als bijzonder Bondslid en vertegenwoordiger van de vereniging en de regio. Zijn invloed reikte zelfs buiten de landsgrenzen toen hij deel uitmaakte van de Europese Honkbal Federatie en voorzitter was van het World Port Tournament in Rotterdam.

Ondernemersvereniging Zwijndrecht (OVZ)

Sinds 2014 was Gerard Vaandrager voorzitter van de Ondernemersvereniging Zwijndrecht (OVZ), een grote business-to-business netwerkclub met ruim 160 leden. Ook in deze vrijwillige taak stak hij heel veel tijd en energie. OVZ veranderde met de heer Vaandrager aan het roer van koers en zette zich in voor belangenbehartiging. Daarnaast zorgde hij met OVZ dat het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs in Zwijndrecht beter gingen samenwerken, bijvoorbeeld door het stimuleren van de aandacht voor het praktijkonderwijs. De heer Vaandrager streefde naar meer maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook beoordeelde hij de subsidieaanvragen bij het gemeentebrede deel van het ondernemersfonds.

Ook bij de OVZ keek de heer Vaandrager over de gemeentegrenzen heen. Onder zijn aanvoering is een goede band gesmeed met de ondernemersverenigingen in de regio Drechtsteden. In de samenwerking binnen de Federatie Ondernemersverenigingen Drechtsteden legde hij de grondslag voor de nauwe banden met de landelijke organisatie Ondernemend Nederland, een belangrijk belangenbehartiger van het bedrijfsleven bij de rijksoverheid. De federatie ontwikkelde zich daarmee tot de belangrijkste stem van ondernemers Drechtsteden.

Op 21 maart 2024 neemt de heer Vaandrager afscheid van de OVZ.

Locoburgemeester Tycho Jansen: "Gerard Vaandrager is ontzettend belangrijk geweest voor de Zwijndrechtse ondernemers. Als voorzitter van OVZ was hij een belangrijke gesprekspartner van de gemeente. En wat hij deed was uniek. En succesvol! Wij zijn hem dankbaar voor jarenlange belangeloze inzet voor een goed ondernemersklimaat in Zwijndrecht. Zijn contacten gaan veel verder dan de zakelijke gesprekken. Hij is een groot belangenbehartiger van het bedrijfsleven, die kritisch en constructief meedenkt over het economisch beleid in onze gemeente. Ook draagt hij bij aan de maatschappelijke betrokkenheid van het bedrijfsleven, in het bijzonder rondom armoedebestrijding."

Zwijndrechtse Heugel

'De Zwijndrechtse Heugel' is een gemeentelijke onderscheiding in de vorm van een draagspeld. Deze onderscheiding wordt toegekend aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving in Zwijndrecht en Heerjansdam. Een Heugel kan worden aangevraagd voor personen die een onbezoldigde bestuursfunctie van minstens 10 jaar hebben verricht of vrijwilligers die (buiten familiebanden) minimaal 15 jaar vrijwilligerswerk in de gemeente Zwijndrecht hebben gedaan. Kijk op www.zwijndrecht.nl/heugel voor meer informatie over hoe u iemand kunt voordragen.De 'Zwijndrechtse Heugel' is een gemeentelijke onderscheiding in de vorm van een draagspeld, die toegekend wordt aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving in Zwijndrecht en Heerjansdam. Een Heugel kan worden aangevraagd voor personen die een onbezoldigde bestuursfunctie van minstens 10 jaar hebben verricht of vrijwilligers die (buiten familiebanden) minimaal 15 jaar vrijwilligerswerk in de gemeente Zwijndrecht hebben gedaan.