Uit de Krant

Henk Wanders Ridder in de Orde van Oranje Nassau

26-04-2018 13:57

In Zwijndrecht ontvingen 24 inwoners dit jaar een Koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van de Koning.

Ons lid de heer Hendrikus Albertus Theodorus Wanders kreeg uit handen van Burgemeester Schrijer de onderscheiding van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Wanders was in zijn tijd een van de meest toonaangevende innovators van de binnenvaartsector en hij is zonder twijfel een van de grote aanjagers van vernieuwing en innovaties in de toentertijd nog erg verouderde en te traditionele binnenvaartsector.

Veel van zijn activiteiten komt voort uit zijn hoofdfunctie, maar hebben tot gevolg gehad dat de interesse in het vervoer over water toenam. Dit had weer een groot effect op het welzijn van de binnenschippers en het bedrijfsleven functionerend in de binnenvaart. Zijn inzet voor BLN-Schuttevaer (vanaf 2013), als adviseur en bestuurslid, heeft ervoor gezorgd dat door het verder uitbouwen, oprichten en sturen van een professionele brancheorganisatie, de binnenvaart weer op de kaart werd gezet.

Met zijn werkzaamheden voor het Centraal Bureau voor de Rijn- & Binnenvaart van 2000 tot 2010 stimuleerde hij met zijn out-of-the-box denken vele andere ondernemers. Op diverse bijeenkomsten deelde de heer Wanders zijn ideeën met andere ondernemers en gaf daarin adviezen. Hij is een van de grondleggers en ontwikkelaars van de ledengroep Varende ondernemers, binnen het CBRB. Mede door zijn inbreng is deze groep gegroeid. In die jaren had hij ook zitting in diverse commissies en behartigde daarin de belangen van de ledengroep.

Vanaf 2010 werft de heer Wanders voor Voetbal Vereniging Gelukvogels Zwijndrecht (VVGZ) fondsen, hij begeleide een complete renovatie in 2015 en maakte deel uit van de bouwcommissie en de laatste jaren is hij voorzitter van de sponsorgroep van VVGZ.

De heer Wanders heeft zich gedurende een lange periode belangeloos ingezet vanuit zijn specialisme en vanuit zijn hart voor andere mensen in onze samenleving c.q. bedrijfsgroep.

1971 - 2016 werkzaam in binnenvaartsector, laatstelijk als mede-eigenaar/commissaris Unibarge B.V. te Rotterdam; gerelateerde werkzaamheden/activiteiten;
• In de verouderde en traditionele binnenvaartsector een van de meest toonaangevende innovators en aanjager van vernieuwing.
• Met name de containerbinnenvaart is mede door zijn voorbeeld in een snel tempo ontwikkeld
• Bereidheid risicovolle investeringen te verbinden aan zijn nieuwe ideeën
• Bereidheid zijn ideeën te delen en andere ondernemers te adviseren
• Betrokkene heeft zich met velen ingezet voor de sociaal economische belangen van de binnenvaartschippers
Hiermee nam de interesse voor het vervoer over water toe en kreeg de binnenvaart een betere naam.

2000 - 2010 Centraal Bureau voor de Rijn- & Binnenvaart; Adviseur. Eén van de grondleggers van de ledengroep Varende ondernemers. Hij nam tevens zitting in diverse commissies

2010 - heden Voetbal Vereniging Gelukvogels Zwijndrecht; voorzitter sponsorcommissie. Betrokkene gaf vorm aan de nieuwe structuur van de commissie, begeleidde de gehele renovatie van de kantine en weet ondernemers te verbinden aan de businessclub van de vereniging

2013 - heden Binnenvaart Logistiek Nederlanden (BLN), thans Koninklijke BLN Schuttevaer, de ketenbrede brancheorganisatie van en voor de binnenvaart; Oprichter, bestuurslid en adviseur. De heer Wanders heeft, dankzij zijn sterke richtinggevende invloed, een cruciale rol gespeeld in de doorbraak om partijen in de keten tot elkaar te brengen.Tekst hier invullen...