Clubgegevens

Op 25 januari 1957 is de vereniging Sociëteit De Economische Club opgericht.
Met het doel der vereniging het leggen en versterken van een band van vriendschap tussen haar leden, het (doen) uitwisselen van zakelijke ervaringen binnen de ledenkring, het bevorderen van de kennis der leden op het gebied onder andere van de staat- en bedrijfshuishoudkunde.

Clubgegevens


      Vereniging: Sociëteit "De Economische Club" 

     Postadres: Havikweg 4, 3335BJ Zwijndrecht

      Bezoekadres:                                                   
Emailadres: economischeclub@gmail.com

   Website: www.societeiteconomischeclub.nl

Telefoon: 06 - 53380401

Bankrekening: NL69 ABNA 0643 6492 20 t.n.v. "De Economische Club" te Zwijndrecht

Rechtsvorm: Vereniging [met volledige rechtsbevoegdheid ]
Statutaire naam: Sociëteit De Economische Club

Kamer van Koophandel:40323802
Bevoegdheid bestuurders: Gezamenlijk bevoegd.

Datum oprichting: 25 januari 1957.

Aantal leden per 1-1-2024: 61                                      Aantal leden per 31-12-2024: 

Bijeenkomsten: 1 ste maandag van de maand.
 Locatie: Restaurant "En Verre"
Adres: Maasplein 67, 3331 LC Zwijndrecht
Telefoon: 06 15125244

BESTUUR en COMMISSIES
Deze worden gekozen uit en door de gewone leden tijdens een ledenvergadering

Naar Bestuur

Naar Commissies

Webbeheerder: IT Commissie
E-mail: clubwebbeheerder@gmail.com
Webmaster: www.webnode.nl
Contact bestuur: E-mail: economischeclub@gmail.com

Contact: programmacommissie: E-mail: economischeclub@gmail.com