Nieuwe leden voor lidmaatschap aanbrengen:

Het doel van de vereniging is het leggen en versterken van een band van vriendschap tussen haar leden, het (doen) uitwisselen van zakelijke ervaringen binnen de ledenkring, het bevorderen van de kennis der leden op het gebied onder andere van de staat- en bedrijfshuishoudkunde.

Mannelijke personen kunnen toetreden die een leidende positie bekleden dan wel hebben bekleed in onderneming of beroep.

Aspirant leden dienen te allen tijde door twee leden van de Economische Club aangemeld te worden bij het bestuur.

Aanvaarding van het lidmaatschap is een bestuursbeslissing. Leden hebben de mogelijkheid bezwaar te maken. 

Raadpleeg de hieronder vermelde info aanbrengen nieuw lid.

Succes met uw aanvraag. 

Overzicht Voordracht kandidaatleden


> Leden dienen voor het aanbrengen van een nieuw lid  het hieronder vermelde formulier in EXCEL ingevuld te sturen naar het secretariaat : economischeclub@gmail.com


* Voor vragen resp. informatie neem contact op via het mailadres: economischeclub@gmail.com